Om bruken av dette nettstedet

Hovedaktiviteten på dette nettstedet er at elevene skal skrive brev til maskotene Alfa og Beta og at de kan lese brev som andre har sendt inn.

AlfaBrevskriving er noe de fleste elevene har et forhold til allerede når de begynner på skolen. Gjennom å skrive brev til Alfa og Beta får de øvelse i å kommunisere et skriftlig budskap og de få øvelse i å bruke datamaskinen til tekstskaping. Når de skriver brev kan de velge å skrive om noe de har opplevd, de kan spørre Alfa og Beta om noe de lurer på eller de kan skrive akkurat det som faller dem inn. Det kan være spennende å følge med på om akkurat deres brev blir lagt ut på nettstedet, og det kan være morsomt å lese brev som andre har skrevet. Det kan være en ide å gjøre brevskrivingen til en fast aktivitet, der elevene kan øve seg i å skrive om mange forskjellige emner.

Vi har lagt vekt å lage et nettsted som er visuelt tiltalende for elevene og som er enkelt oppbygd, slik at det er lett å navigere på sidene. Under menyvalget «Alfa og Beta» kan elevene lese om Alfa og Beta, men hovedaktiviteten er altså å skrive brev. Når elevene har skrevet brevet og trykket «Send brevet!», får de opp et automatisk takkesvar fra Alfa og Beta. For å se om Alfa og Beta legger ut brevet deres, må de gå til menyvalget «Postkassen».

Alfa og BetaInkalill Røsberg er hovedillustratør på verket Alfabeta. Det er hun som har skapt de humoristiske gjennomgangsfigurene Alfa og Beta. Les mer om Inkalill her.

Har du spørsmål eller kommentarer til nettstedet, ta kontakt med nettredaktør Eirin Hoel Hauge.

Gå til Fagbokforlagets bokside for å få mer informasjon om de enkelte elevbøkene i verket Alfabeta.